schindlers.cz s.r.o.

 • ÚČETNICTVÍ
 • DANĚ
 • PORADENSTVÍ
 • plný servis v oblasti účetnictví včetně plné elektronické komunikace
 • kompletní daňový servis a servis auditora
 • komplexní poradenství v oblasti ekonomického a finančního managementu

©2016 schindlers.cz, s.r.o.   /   Maroldova 2004, 272 01 Kladno   /   603 104 990   /   marketa@schindlers.cz

schindlers.cz s.r.o.

 • ÚČETNICTVÍ
 • DANĚ
 • PORADENSTVÍ
 • plný servis v oblasti účetnictví včetně plné elektronické komunikace
 • kompletní daňový servis a servis auditora
 • komplexní poradenství v oblasti ekonomického a finančního managementu

©2016 schindlers.cz, s.r.o.
Maroldova 2004, 272 01 Kladno
603 104 990
marketa@schindlers.cz